В областях України на сьогоднішній день дуже гостро стоїть проблема створення великомасштабних кадастрових та загально топографічних планів. Оскільки ті матеріали, що є в наявності не відповідають вимогам точності планових та висотних координат, а також дійсності відображення ситуації. 

Аерознімання активно застосовуються на об’єктах малої і середньої площі (кар’єри, об’єкти транспортної інфраструктури, важко-доступна місцевість), там, де необхідна швидка оперативна зйомка високої точності для отримання ортофото і створення цифрових моделей місцевості (ЦММ). На сьогодні в результаті реалізації проекту Світового банку (Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру» № 4709 UA від 17 жовтня 2003 року)" здійснено аерофотознімання понад 70% території України, створено ортофотокарти на територію понад 50% та індексні кадастрові карти — на територію 10%. Ці цифри свідчать про недостатній обсяг картматеріалів (особливо великомасштабних карт) для створення і наповнення якісною і актуалізованою інформацією національну кадастрову систему і реєстраційну систему в Україні. Отже, є нагальна потреба у використанні БПЛА для великомасштабного аерознімання та картографування територій.

БПЛА «Arrow» перед запуском

Науковці Інституту геодезії впродовж багатьох років займаються впровадженням цифрових методів аерознімання для створення кадастрових та топографічних планів. Запропонована технологія застосування БПЛА порівняно з існуючою дасть можливість вагомо здешевити процес створення кадастрових планів. Впровадження новітніх технологій для створення кадастрових карт і планів наддасть можливість оперативно і об’єктивно наповнювати базу даних земельних інформаційних систем, що дозволить (у межах заданого масштабу) виводити геопросторову інформацію від рівня окремих об’єктів та земельних ділянок на рівень базових адміністративно-територіальних утворень, адміністративних районів та, за необхідності, областей. Це уможливить організувати роботу Державної служби геодезії, картографії та кадастру України на принципово новому якісному рівні і оперативно забезпечить органи місцевого самоврядування кадастровою інформацією, що покращить прийняття управлінських рішень в галузі управління та розвитку територій, залучення інвестицій, послужить геоінформаційною основою для розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних України.

Ортофотоплан Винників, створений в п.п. Pix4D