Будівництво ГЕС та АЕС є активним втручанням в геолого-тектонічні, геодинамічні та гідрологічні умови, що може призвести до активізації деформаційних процесів інженерних споруд і, як наслідок: до загибелі людей, аварій, руйнувань та матеріальних збитків. Тому з кінця ХХ століття прогнозування і попередження аварійних ситуацій стали предметом активних досліджень. Важливу роль в таких дослідженнях займає геодезичний моніторинг. Під геодезичним моніторингом деформаційних процесів інженерних споруд ГЕС та АЕС розуміють сукупність постійних систематичних досліджень руху земної поверхні, тектонічних плит, визначення зміщень споруд та технологічного устаткування.

Представники інституту геодезії проводять геодезичний моніторинг українських ГЕС та АЕС. Основним методом моніторингу останнім часом є періодичні статичні супутникові вимірювання (сезонними циклами). Встановлено, що середні квадратичні похибки визначення координат таким методом не перевищували 2 мм — для пунктів з примусовим центруванням та 3 мм — для пунктів з центруванням зі штатива. Даний метод вважається класичним методом супутникових вимірювань. Принцип якого полягає в тому, що проводяться одночасні, вимірювання між двома і більше нерухомими ГНСС-приймачами. Тривалість сеансу спостережень залежить від довжини вимірюваних ліній, кількості одночасно видимих супутників, типу приймачів і необхідної точності. Такий метод використовувався представниками інституту геодезії для моніторингу ряду українських ГЕС: Канівської ГЕС (травень, жовтень 2007, 2010); Кременчуцької ГЕС (2007); Дніпродзержинської ГЕС (травень, жовтень 2007); Теребле-Ріцька ГЕС (2016, 2019); Дніпровської ГЕС-1 (2005, 2010); Дністровської ГАЕС (2003-2019).

Пункт пп 221 мережі моніторинг Дністровської ГАЕС

Пункт "Скала" мережі моніторинг Дністровської ГАЕС

На усіх ГЕС було виконано прецизійні ГНСС-спостережень, за програмою спостережень, апробованою раніше на Дністровській ГАЕС. За результатами опрацювання ГНСС вимірів було визначено просторові зміщення пунктів моніторингових мереж згаданих ГЕС.

Окрім ГНСС-спостережень на Дніпровській ГЕС, Дністровській ГАЕС та Теребле-Ріцькій ГЕС проводяться цикли лінійно-кутових вимірів високоточним роботизованим електронним тахеометром.

Лінійно-кутові вимірювання Дністровська ГАЕС

В 2006 році працівниками Інституту геодезії було проведено вимірювання з метою визначення осідань гідротехнічних споруд Дністровської ГЕС-1. Крім спостережень на території станції було прокладено хід нівелювання ІІ класу для «прив’язки» мережі деформаційного моніторингу до державної висотної мережі України.