Початок видобутку солі на території поблизу м. Стебник припадає на 12 століття. В цей час видобуток проводився відкритим способом. Починаючи з 17 – го століття видобуток солі здійснюється підземним способом. В 1848 році розпочалась прохідка двох шахтних стовбурів «Кюбек» та «Ляриш», які по завершенню цих робіт сягнули глибини 221 м., та 151 м відповідно. Видобуток солі за часів Радянського Союзу та незалежності України проводило Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство (ДГХП) “Полімінерал”, в склад якого входили рудник №1 та №2. До 1988 року тут щороку видобували понад три мільйони тонн калійної руди. За роки роботи підприємства на декількох підземних горизонтах від 90 до 370 метрів утворилися порожнини об’ємом понад 30 млн. кубічних метрів і завдовжки десятки кілометрів. Після Бухарестського землетрусу в Румунії у 1978 році відбулася зміна гідрологічного режиму рудника №2. Його почала заповняти прісна вода, яка є загрозою для соляних родовищ. У 1989 році через неефективність процесу збагачення підприємство було зупинено на реконструкцію, а фактично виробництво почало згортатися.

Стебницьке ДГХП «Полімінерал» станом на 1999 р.

Внаслідок технічних і екологічних проблем рудника № 2 активізувався процес просідання території західного флангу західного поля згаданого рудника. В 2000 р. там на площі 4,5 га утворилися 4 карстові лійки, з максимальним просіданням — 731мм. Уся карстова зона вкрита концентричними тріщинами розмірами від кількох сантиметрів до 0,5-0,7м і глибиною до 3-4 м.

Схематичний план техногенно – екологічної ситуації на Стебницькому ДГХП «Полімінерал»

Ці проблеми з роками загострились під впливом двох факторів:

  • наявністю великого об’єму незакладених порожнин відпрацьованих камер (міжкамерні цілики по своїх стійкісних характеристиках розраховані на тимчасову роботу без закладки порожнин камер і за межами розрахункового часу існування вони поступово втрачають несучу здатність та не можуть забезпечувати стійкість гірничого масиву та донної поверхні);
  • попадання ґрунтових вод в порожнини відпрацьованих камер з подальшим руйнуванням ціликів та просіданням земної поверхні

Схема утворення провалів на території рудника №2

30 вересня 2017 р. на західному фланзі західного шахтного поля рудника № 2 утворилось карстове провалля діаметром 300 м та завглибшки 30 – 50 метрів. У результаті утворення провалля пошкоджено дві опори лінії електропередач 35 кВ. Відстань від карстового провалля до дороги становить 300 м та до найближчих будівель 800 - 900 м.

Провалля, яке утворилося 30 вересня 2017 р.

2 листопада 2017 р. на цій ж території виявлено карстове провалля розміром 3 на 2 м та глибиною 3 м у яке впадає річка Вишниця. Це провалля знаходиться на відстані 500 м від найближчих житлових будинків с. Модричі Дрогобицького району, 300 м від автодороги Дрогобич – Трускавець та в 50 м від карстового провалля проходить високовольтна лінія електропередач.

Провалля, яке утворилося 2 листопада 2017 р

Збільшення інтенсивності просідання території західного шахтного поля рудника №2 неминуче призведе до техногенної катастрофи з непередбачуваними наслідками. Своєчасне реагування на виникнення подібних техногенних руйнувань земної поверхні вимагає перманентного ведення моніторингу, а саме, визначення деформацій та осідань земної поверхні в реальному часі. Для здійснення таких моніторингових досліджень були використані високоточні цифрові інклінометри.

Моніторинг території шахтних полів рудника №2 Стебницького калійного родовища шляхом проведення високоточних нахиломірних вимірювань

Для проведення моніторингу створена система моніторингу території в межах гірничого відводу шахтних полів рудника №2 Стебницького калійного родовища, яка складається з двох нахиломірних станцій Nivel 210. Інклінометри були встановлені в підвальних приміщеннях школи в селі Модричі, та готелю «Візит», який розташований на околиці міста Трускавець та у місті Стебник .

Автоматизований збір даних з інклінометрів виконується щосекунди і записуються у відповідні файли.

За період з 12.05.2016 по 15.11.2017 фахівцями центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля був проведений моніторинг вертикальних зміщень території ГХП «Полімінерал» з використанням інтерферометричних методів обробки супутникових радарних вимірювань.

Результати моніторингу вертикальних зміщень території ГХП «Полімінерал» з використанням інтерферометричних методів обробки супутникових радарних вимірювань підтверджують гіпотезу поділу досліджуваної території на блоки за результатами нахиломірних спостережень, а величини осідань території шахтного поля в районі лінії поділу практично збігаються в обох методах спостережень (40 – 60 мм/рік – радарна інтерферометрія та 50 – 60 мм/рік – нахиломірні виміри) (рис. 4.19).

Ізолінії швидкості вертикальних зміщень та імовірна лінія поділу території на блоки та величини осідання території

На рисунку зображено досліджувану територію рудника №2 з нанесеними місцями концентрованих деформацій земної поверхні одержаних з аналізу результатів інтерферометричної обробки радарних вимірювань (червоні квадрати) та місцями підземних обвалів, які зафіксовані нахиломірними станціями (жовті кола) [67]. Цілий ряд підземних обвалів (№№ 1, 4, 6, 7, 8), які зафіксовані нахиломірними станціями розташовані у зонах деформацій земної поверхні одержаних за даними обробки супутникових радарних вимірювань. Причому, підземні обвали з більшим балом розташовані в районах найбільш небезпечних зон №16, №37, №38 визначених за даними супутникового радарного моніторингу.

Територія рудника №2 з вказаними зонами де відбуваються підземні обвали

Крім цього на території рудника було проведено повторні ГНСС виміри створеної мережі наземних пунктів. За результатами вимірів встановлено вертикальні зміщення та деформації земної поверхні досліджуваної території.

3D –модель  вертикальних деформацій   території рудника №2 за даними ГНСС вимірів

За період з 11.06.2018 р. по 08.10.2018 на території рудника №2 зареєстровано 30 поштовхів. Починаючи з 27.06 по 09.10. 2018 суттєво посилилась активність і потужність  поштовхів. Необхідно зазначити, що27.09.2018  о 19:02:31, 30. 09. 2018 о 13:58:33, та 04. 10. 2018 о 14:38:57, зафіксовані  аномально потужні поштовхи, амплітуда коливань яких у 10 -20 –ть разів перевищувала попередні поштовхи, а їх епіцентри розташовані  в районі готелю «Візит».

За результатами ГНСС вимірів визначені горизонтальні та вертикальні зміщення  земної поверхні території рудника №2. На території рудника №2 виділено чотири зони максимального просідання (до 5-10 см за рік), які зосереджені і в районі території обвалу (зона №1), частина шосейної дороги Трускавець – Дрогобич на відстані 700 м на захід від готелю Візит (зона №2), біля с. Модричі (зона №3) та на ділянці рудника на відстані 400 м на захід від готелю Візит (зона №4).  Виділені зони корелюють зі скупченням епіцентрів підземних обвалів. Аномальні горизонтальні зміщення зафіксовані в зонах №1 і №3.